Rukovodioci studijskih programa

Проф. др Игор Сладојевић

Руководилац Студијског програма медицина

Доц. др Жарко Гагић

Руководилац Студијског програма фармација

Доц. др Слава Сукара

Руководилац Студијског програма дентална медицина

slava.sukara@med.unibl.org

Доц. др Боса Мирјанић Азарић

Руководилац Студијског програма медицинско лабораторијска дијагностика

Проф. др Горан Марошевић

Руководилац Студијског програма радиолошка технологија

Доц. др Тамара Поповић

Руководилац Студијског програма физотеарпија

Доц. др Боса Мирјанић Азарић

Руководилац Студијског програма санитарно инжењерство

Doc. dr Natasa Pilipovic Broceta
Доц. др Наташа Пилиповић-Броћета

Руководилац Студијског програма сестринство

Doc. dr Natasa Pilipovic Broceta
Доц. др Наташа Пилиповић-Броћета

Руководилац Студијског програма бабиштво