Lista nastavnika koji ispunjavaju uslove za mentora doktorske disertacije

Nastavnici koji ispunjavaju uslove za mentora/komentora doktorske disertacije (stanje na dan 31.12.2022)

Zvanje Ime i prezime Uža naučna oblast    
         
D Vesna Antunović Analitička hemija PMF  
VP Irena Kasagić-Vujanović Analitika lijekova    
RP Goran Spasojević Anatomija    
RP Vesna Gajanin Anatomija    
RP Zdenka Krivokuća Anatomija    
VP Zlatan Stojanović Anatomija    
VP Dragana Lončar-Stojiljković Anesteziologija i reanimatologija    
VP Aleksandra Đeri Bolesti zuba    
VP Irena Kuzman-Radmanović Bolesti zuba    
VP Mirjana Đermanović Bromatologija    
VP Nataša Knežević Bolesti zuba    
VP Vesna Ljubojević Citologija, histologija i embriologija    
VP Marija Obradović Dječija i preventivna stomatologija    
VP Olivera Dolić Dječija i preventivna stomatologija    
VP Janja Bojanić Epidemiologija    
D Biljana Tubić Farmaceutska hemija    
D Žarko Gagić Farmaceutska hemija    
D Anđelka Račić Farmaceutska tehnologija i kozmetologija    
D Biljana Gatarić Farmaceutska tehnologija i kozmetologija    
D Nataša Bubić Pajić Farmaceutska tehnologija i kozmetologija    
D Relja Suručić Farmakognozija    
D Tijana Kovačević Farmakokinetika i klinička farmacija    
D Valentina Topić Vučenović Farmakokinetika i klinička farmacija    
VP Lana Nežić Farmakologija i toksikologija    
RP Miloš P. Stojiljković Farmakologija i toksikologija    
D Nataša Stojaković Farmakologija i toksikologija    
RP Ranko Škrbić Farmakologija i toksikologija    
D Dragana Dragičević-Cvjetković Fizikalna medicina i rehabilitacija    
RP Nenad Ponorac Fiziologija    
D Olivera Pilipović-Spasojević Fizioterapija    
D Novica Vasić Hirurgija    
RP Snježana Milićević Hirurgija    
D Zoran Aleksić Hirurgija    
RP Stojko Vidović Humana genetika    
VP Antonija Verhaz Infektivne bolesti    
RP Aleksandar Lazarević Interna medicina    
D Bojan Stanetić Interna medicina    
RP Duško Vulić Interna medicina    
VP Peđa Kovačević Interna medicina    
RP Snježana Popović-Pejičić Interna medicina    
VP Tamara Kovačević-Preradović Interna medicina    
D Valentina Soldat-Stanković Interna medicina    
VP Vlastimir Vlatković Interna medicina    
D Ivona Risović Interna medicina    
RP Dragoljub Mirjanić Medicinska fizika    
VP Bosa Mirjanić-Azarić Medicinska biohemija    
VP Aleksandra Šmitran Medicinska mikrobiologija    
VP Maja Travar Medicinska mikrobiologija    
D Radovan Kukobat Nanoprocesi Tehnološki fakultet
RP Vlado Đajić Neurologija    
D Zoran Vukojević Neurologija    
D Saša Jungić Onkologija i radioterapija    
D Saša Marin Oralna hirurgija    
D Ljiljana Suručić Organska hemija    
VP Adriana Arbutina Ortopedija vilica    
D Marijana Arapović-Savić Ortopedija vilica    
VP Vladan Mirjanić Ortopedija vilica    
RP Slobodan Spremo Otorinolaringologija    
VP Nataša Trtić Parodontologija i oralna medicina    
VP Verica Pavlić Parodontologija i oralna medicina    
RP Radoslav Gajanin Patologija    
VP Slaviša Đuričić Patologija    
VP Milorad Vujnić Patološka fiziologija    
RP Nela Rašeta Simović Patološka fiziologija    
VP Kosana Stanetić Porodična medicina    
D Nevena Todorović Porodična medicina    
VP Verica Petrović Porodična medicina    
RP Marija Burgić-Radmanović Psihijatrija    
VP Mira Spremo Psihijatrija    
D Ana Golić Jelić Socijalna farmacija i farmaceutska praksa    
D Vanda Marković-Peković Socijalna farmacija i farmaceutska praksa    
D Stela Stojisavljević Socijalna medicina    
RP Živana Gavrić Socijalna medicina    
VP Sanja Gnjato Stomatološka protetika    
VP Nada Banjac Urgentna medicina