Lista nastavnika koji ispunjavaju uslove za mentora doktorske disertacije

Nastavnici koji ispunjavaju uslove za mentora/komentora doktorske disertacije (stanje na dan 31.03.2023.)

Zvanje Ime i Prezime Uža naučna oblast  
       
D Vesna Antunović Analitička hemija PMF
VP Irena Kasagić-Vujanović Analitika lijekova  
RP Goran Spasojević Anatomija  
VP Tatjana Bućma Anatomija  
RP Vesna Gajanin Anatomija  
RP Zdenka Krivokuća Anatomija  
VP Zlatan Stojanović Anatomija  
VP Dragana Lončar-Stojiljković Anesteziologija i reanimatologija  
VP Aleksandra Đeri Bolesti zuba  
VP Irena Kuzmanović-Radman Bolesti zuba  
VP Nataša Knežević Bolesti zuba  
VP Mirjana Đermanović Bromatologija  
VP Vesna Ljubojević Citologija, histologija i embriologija  
VP Marija Obradović D‌ječija i preventivna stomatologija  
VP Olivera Dolić D‌ječija i preventivna stomatologija  
VP Janja Bojanić Epidemiologija  
D Biljana Tubić Farmaceutska hemija  
D Žarko Gagić Farmaceutska hemija  
D Anđelka Račić Farmaceutska tehnologija i kozmetologija  
D Biljana Gatarić Farmaceutska tehnologija i kozmetologija  
D Nataša Bubić Pajić Farmaceutska tehnologija i kozmetologija  
D Relja Suručić Farmakognozija  
D Tijana Kovačević Farmakokinetika i klinička farmacija  
D Valentina Topić Vučenović Farmakokinetika i klinička farmacija  
VP Lana Nežić Farmakologija, toksikologija i klinička farmakologija  
RP Miloš P. Stojiljković Farmakologija, toksikologija i klinička farmakologija  
D Nataša Stojaković Farmakologija, toksikologija i klinička farmakologija  
RP Ranko Škrbić Farmakologija, toksikologija i klinička farmakologija  
RP Svjetlana Stoisavljević-Šatara Farmakologija, toksikologija i klinička farmakologija  
D Dragana Dragičević-Cvjetković Fizikalna medicina i rehabilitacija  
D Tamara Popović Fizikalna medicina i rehabilitacija  
RP Nenad Ponorac Fiziologija  
D Olivera Pilipović-Spasojević Fizioterapija  
D Milkica Grabež Higijena  
D Novica Vasic Hirurgija  
RP Snježana Milićević Hirurgija  
D Zoran Aleksić Hirurgija  
RP Stojko Vidović Humana genetika  
D Vanja Vidović Humana genetika  
VP Antonija Verhaz Infektivne bolesti  
RP Aleksandar Lazarević Interna medicina  
D Bojan Stanetić Interna medicina  
RP Duško Vulić Interna medicina  
D Ivona Risović Interna medicina  
VP Peđa Kovačević Interna medicina  
RP Snježana Popović-Pejičić Interna medicina  
VP Tamara Kovačević-Preradović Interna medicina  
D Valentina Soldat-Stanković Interna medicina  
VP Vlastimir Vlatković Interna medicina  
D Nada Marić Medicina rada  
VP Bosa Mirjanić-Azarić Medicinska biohemija  
RP Dragoljub Mirjanić Medicinska fizika  
VP Aleksandra Šmitran Medicinska mikrobiologija  
VP Maja Travar Medicinska mikrobiologija  
D Radovan Kukobat Nanoprocesi Tehnološki fakultet
RP Vlado Đajić Neurologija  
RP Zoran Vujković Neurologija  
D Zoran Vukojević Neurologija  
VP Goran Marošević Onkologija i radioterapija  
D Saša Jungić Onkologija i radioterapija  
D Saša Marin Oralna hirurgija  
D Ljiljana Suručić Organska hemija  
VP Adriana Arbutina Ortopedija vilica  
D Marijana Arapović-Savić Ortopedija vilica  
VP Vladan Mirjanić Ortopedija vilica  
RP Slobodan Spremo Otorinolaringologija  
VP Nataša Trtić Parodontologija i oralna medicina  
VP Verica Pavlić Parodontologija i oralna medicina  
RP Radoslav Gajanin Patologija  
VP Slaviša M. Đuričić Patologija  
VP Milorad Vujnić Patološka fiziologija  
RP Nela Rašeta Simović Patološka fiziologija  
VP Kosana Stanetić Porodična medicina  
D Nevena Todorović Porodična medicina  
VP Verica Petrović Porodična medicina  
RP Marija Burgić-Radmanović Psihijatrija  
VP Mira Spremo Psihijatrija  
D Ana Golić Jelić Socijalna farmacija farmaceutska praksa  
D Vanda Marković-Peković Socijalna farmacija farmaceutska praksa  
D Stela Stojisavljević Socijalna medicina  
RP Živana Gavrić Socijalna medicina  
VP Sanja Gnjato Stomatološka protetika  
VP Nada Banjac Urgentna medicina