Ispit iz predmeta Laboratorijske histopatološke metode će se održati 19.02.2021. godine u Maloj seminarskoj sali, na drugom spratu Medicinskog fakulteta.

Integralni test je u 12 časova, a praktični, za one koji polože integralni je u 14 časova u istoj sali.