Integralni kolokvijum će se održati 29.01.2021. godine u 12 časova u Seminarskoj sali 1.

Praktični ispit, za one koji polože integralni kolokvijum, održaće se isti dan u 14 časova, takođe u seminarskoj sali 1.