Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita za studente Medicine,

studente zdravstvene njege i studente babištvo obaviće se u ponedeljak

13.09.2021. godine u 12,00 časova.

                                                                            Šef katedre

                                             Prof. dr  sc. med. Branka Čančarević-Đajić