obavještenje ispit junski rok 2020/2021 multidisciplinarna zdr. njega

Ispit iz predmeta multidisciplinarna zdravstvena njega održaće se 16. juna 2021. u 11.00 Kabinet kliničkih vještina (stara lokacija Medicinskog fakulteta).

Prof. dr Vlastimir Vlatković