Rezultati ispita – Junsko-julski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 08.07.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Vignjević Danijela 1/SES-R/2019 5 14 16 5 (ne zadovoljava)
2. Gvozdenov Tamara 4/SES-R/2019 5 5 13 13 N.I. (nije izašla)
3. Komljenović Danijela 14/SES-R/2019 16 18 5 5 16 15 75 8 (vrlodobar)
4. Nedić Anja 16/SES-R/2019 19 5 5 16 17 5 (ne zadovoljava)
5. Ševo Andrea 2/SES-R/2019 5 13 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u petak, 09.07.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent