Rezultati ispita – Septembarski ispitni rok, 2. termin

Rezultati ispita održanog 16.09.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Mišić Dragan 18/F-R/2018 12 5 5 (ne zadovoljava)
2. Nedimović Božana 10/F-R/2018 5 5 (ne zadovoljava)
3. Pišteljić Katarina 1/F-R/2018 5 5 (ne zadovoljava)
4. Utješanović Miljana 21/F-R/2018 5 N.I. (nije izašla)

Uvid u radove je u ponedjeljak, 20.09.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat) kabinet br. 20.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent