Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene informatike

Rezultati praktičnog kolokvijuma iz zdravstvene informatike održanog 07.06.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 20)
1. Vrhovac Milica 28/F-R/2019 18
2. Popović Dragana 31/F-R/2019 15

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više bodova.

Đorđe Stojisavljević, ma, asistent