Farmacija -ispit iz opšte biohemije i medicinske biohemije

Termin kolokvija iz biohemije i medicinske biohemije (praktični dio ispita) za smjer Farmacija u junskom roku 2020/2021. je 17.06.2021. u 15.15 u amfiteatru Medicinskog fakulteta. Ispit iz biohemije i medicinske biohemije održaće se 23.06.2021. u 15.00 u amfiteatru Medicinskog fakulteta.