Poštovani, obavještavam vas da će se kolokvijum iz praktičnog dijela biohemije i medicinske biohemije održati 23.08. 2021. u 15:00 sati u laboratoriju, a ispit iz biohemije i medicinske biohemije će se održati 26.08.2021. u 15:00 sati u na Farmaciji -predavaona 1.