RASPORED PREDAVANJA I KOLOKVIJUMA PROF. DR ZORANA TATIĆA U NOVEMBRU

 

ČETVRTAK 18.11.2021. GODINE

SPECIJALIZANTI ORALNE HIRURGIJE

17:30 – kolokvijum, stomatologija, Kampus

 

PETAK 19.11.2021. GODINE

Oralna hirurgija (Dentalna medicina) 

08:15-10:15  – predavaona na stomatologiji (prvi sprat)

Implantologija (Stomatologija)

10:15-12:00 -predavaona na stomatologiji (prvi sprat)

Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom (Stomatologija)

12:00 – 15:00 – amfitetar (Fakultet političkih nauka)

 

Banja Luka, 5.11.2021.

Doc. dr Saša Marin

Šef Katedre za oralnu hirurgiju