KOLOKVIJUMI ZA SPECIJALIZANTE 

Kolokvijumi za specijalizante kod prof.dr Zorana Tatića biće održani u četvrtak 09.12.2021. godine u 17:00 časova na Kampusu, zgrada stomatologije.

PREDAVANJA

Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana 10.12.2021. na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona od 14:00 časova. 

Implantologija

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana 10.12.2021. na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona od 17:00 časova.

 

Šef katedre

Doc. dr Saša Marin