Poštovani, 14.10.2022 u 9 sati na medicinskom fakultetu u biohemijskom laboratoriju će se održati ispit iz opšte   biohemije kao i iz medicinske biohemije.