Analitička hemija – Termini ispita u septembarskom i oktobarskom roku, izmjene

Termini ispita za predmete sa Katedre za analitičku hemiju

7.9.2022.   10.00-12.00 h, sala 1

20.9.2022. 10.00-12.00 h, sala 2

29.9.2022  10.00-12.00 h,  sala 1

Mjesto održavanja ispita za sve termine je Farmacija

Sa Katedre