Anketiranje studenata u ljetnjem semestru akademske 2022/2023. godine

Poštovani,

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 27.4.2023. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Cilj anketiranja je sticanje saznanja o radu nastavnika/saradnika, kao i saznanja o radu rukovodstva i administrativnih službi fakulteta, što čini osnov za preduzimanje mjera za unapređenje nastavnog procesa. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce. Anketni upitnici sadrže pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 7. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 15. maja do 11. juna 2023. godine.

S poštovanjem

Odbor za obezbjeđenje i unaprijeđenje kvaliteta