ANKETIRANJE STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021/2022. GODINE

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 11.2.2015. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata. Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce.

Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima.

Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 8. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“. Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 23. maja do 10. juna 2022. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u ljetnom semestru 2021/2022. godine na prvom ciklusu studija.

Prilog-1-Uputstvo-za-azuriranje-spiska-studenata-koji-trebaju-biti-anketirani

Prilog-2-Obavjestenje-za-nastavnike-i-saradnike

Prilog-3-Obavjestenje-za-studente

Prilog-4-Zakljucak-senata

STUDENTSKA-ANKETA-DOPIS