ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće održan  28.04. 2021. godine u 08:30 časova.

Usmeni dio ispita biće održan u srijedu 28.04. 2021. godine nakon praktičnog ispita (Kampus).

 

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan 29.04.2021. godine u 09:00 časova (Kampus).