APRILSKI ISPITNI ROK

ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće održan  03.05.2022. godine u 09:00 časova (Služba za oralnu hirurgiju).

Usmeni dio ispita biće održan 03.05.2022 . godine odmah nakon praktičnog dijela  ispita (Kampus).

 

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan 04.05.2022. godine u 09:00 časova (Kampus).