MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

Aprilski ispitni rok traje od  26. aprila 2021 do 07. maja 2021 god.

  • prijava ispita je do aprila 2021
  • izvlačenje ispitivača je 26. aprila 2021 u 10 časova kod Šefa katedre neurologije u prostorijama Generalnog Direktora UKC
  • praktični i usmeni ispiti se obavljaju od 26. aprila 2021 do 07. maja 2021 god.

Banjaluka, dana  14. aprila 2021 godine

 

Šef katedre za neurologiju

Prof. dr sc. med Vlado Đajić