Poštovani, ispit iz medicinska biohemije i opšte farmaceutske biohemije će se održati 8.05.2023. god. u 9 sati u  plavoj sali na Medicinskom fakultetu.