Obavještvaju se studenti starog plana i programa da će se ispitni rok održati u petak, 27. maja 2022. godine u 10:00 časova (kancelarija prof. dr Petković Miroslava).

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju