Apsolventski rok će se održati u periodu od 21-23.12. zavisno od broja studenata.

Ispit je potrebno prijaviti u studentsku službu i preko dole navedenog linka do 17.12. 11 časova:

https://forms.gle/LQtwtgZiBcBo2MkK9

 

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i biće raspoređeni randomizovano dva dana pred usmeni ispit. Spisak će biti na sajtu fakulteta. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48 sati prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo) koji su položili testove i praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene je samo u navedenim rokovima.