APSOLVENTSKI ROK ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NjEGE U JANUARU-KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

MEDICINSKI FAKULTET U BANjALUCI
KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

APSOLVENTSKI ROK ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NjEGE U JANUARU

Usmeni ispit iz ginekologije i akušerstva biće održan u utorak
26. januara 2021. godine.

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za usmeni ispit biće održano
u ponedeljak 25. januara 2021. godine u 12,00.

Šef katedre
Prof. dr Branka Čančarević – Đajić