APSOLVENTSKI ROK ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NjEGE U JANUARU

MEDICINSKI FAKULTET U BANjALUCI
KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

APSOLVENTSKI ROK ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NjEGE U JANUARU

Usmeni ispit iz ginekologije i akušerstva biće održan u utorak 26. januara 2021. godine.

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za usmeni ispit biće održano u ponedeljak 25. januara 2021. godine u 12,00 časova.

Šef katedre
Prof. dr Branka Čančarević – Đajić