Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i biće raspoređeni randomizovano dva dana pred usmeni ispit. Spisak će biti na sajtu fakulteta. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48 sati prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo) koji su položili testove I praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima.

Rokovi

Medicina

26.11.2020

24.12.2020

22.3.2021

24.5.2021

Farmacija

23.11.2020

23.12.2020

23.3.2021

24.5.2021

Zdrastvena njega

27.11.2020

24.12.2020

22.3.2021

24.5.2021