BIBLIOTEKA MEDICINSKOG FAKULTETA

Biblioteka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, raspolaže naučnom građom, koja svojim obimom i sadržajem, obezbjeđuje neophodnu podršku studijskom procesu i naučno – istraživačkom radu iz oblasti medicine, stomatologije , farmacije i zdravstvene njege.

Primarni zadatak biblioteke je, sakupljanje i obrada adekvatnog bibliotečkog fonda, snabdijevanje naučnom građom, koja omogućava obrazovanje i odvijanje naučno – istraživačkih procesa i davanje informacija korisnicima, vezanih za bibliotečku građu.

Biblioteka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, je specijalizovana biblioteka, namijenjena studentima, nastavnom osoblju i stručnim saradnicima fakulteta.

Fond kojim raspolaže biblioteka, sadrži fundamentalna i specijalna đela iz oblasti medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene njege, obaveznu i dopunsku literaturu propisanu programom nastave, u kojima se nalaze odgovarajuće informacije, potrebne za sticanje i produbljivanje znanja.

Fond biblioteke sadrži monografske publikacije (knjige), serijske publikacije (časopise), magistarske radove, doktorske disertacije, diplomske radove, specijalističke radove i zbornike radova.

Fond biblioteke se neprekidno uvećava i u stalnom je porastu.

Trenutni broj građe kojom raspolaže biblioteka i trenutni broj učlanjenih korisnika :

 • Knjige: 8762
 • Magistarski radovi: 732
 • Doktorske disertacije: 531
 • Diplomski radovi : 1.288
 • Master radovi: 16
 • Supspecijalistički radovi: 30
 • Časopisi: 2.442
 • Zbornici radova: 30
 • Vodiči: 315
 • Seminarski radovi: 161
 • Specijalistički radovi: 5
 • Naučno – istraživački projekti: 5
 • Brošure i informativni bilteni: 106

Pored publikacija u štampanom obliku, biblioteka Medicinskog fakulteta raspolaže i sa bibliotetkom građom u elektronskoj formi.

Biblioteka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, ima omogućen pristup elektronskoj naučnoj bazi Hinari, koja raspolaže sa velikim brojem biomedicinskih časopisa u elektronskoj formi. Korisnicima biblioteke, je pored korištenja navedene bibliotetske građe, omogućen pristup internetu i upotreba računarske opreme kojom raspolaže biblioteka.

Biblioteka raspolaže sa šest računara
i svi su umreženi na internet.

Korisnici biblioteke, svakim radnim danom mogu koristiti i čitaonicu, koja raspolaže sa 27 čitalačkih mjesta.

Biblioteka Medicinskog fakulteta,
trenutno ima 4.641 učlanjenih korisnika
i njihov broj je u stalnom porastu.

Korisnici biblioteke su studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija, nastavno osoblje fakulteta i mnogi drugi posjetioci iz raznih zdravstvenih ustanova.

Veći dio knjiga, korisnici biblioteke, mogu podići van biblioteke, na period od mjesec dana, sa mogućnošću produženja, dok se drugi dio fonda (atlasi, unikatne knjige, magistarski radovi, doktorske disertacije, diplomski radovi, časopisi, rječnici ), koriste u čitaoni fakulteta.

Biblioteka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci se  nalazi u prostoru Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji na Paprikovcu u ulici Dvanaest beba bb.

Biblioteka i čitaonica, rade svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 20.00 časova.

Obradu bibliotetske građe i pružanje usluga korisnicima biblioteke, obavljaju bibliotekari Slaviša Zimonja i Rade Babić.

Kontakt: biblioteka@med.unibl.org