Poštovani, ispit iz opšte biohemije će se održati 3.10.2022.god u plavoj sali na Medicinskom fakultetu od 8-10 sati.