Biohemija slobodnih radikala

Poštovane kolege, ispit Biohemija slobodnih radikala će se održati 21.06.2021.god, u 12 sati, na Medicinskom fakultetu.