Biranje izbornih predmeta

Obavještavaju se studenti da se biranje izbornih predmeta u zimskom i ljetnjem semestru vrši elektronski putem veb servisa eStudent (student.unibl.org).

Studenti su dužni prijaviti izborni/e predmet/e najkasnije do 30.10.2022. godine. Ukoliko student u navedenom roku ne prijavi izborni/e predmet/e koji želi da sluša ili na predmetu nema dovoljno studenata za izvođenje nastave, Medicinski fakultet će studentu dodijeliti izborni predmet. Uputstvo za biranje izbornog predmeta nalazi se u prilogu.

Uputstvo-za-biranje-izbornog-predmeta