Decembarski ispitni rok iz Patološke fiziologije za apsolvente

Katedra za Patološku fiziologiju

APSOLVENTSKI ROK

Prof.dr Darko Golić-MEDICINA

SRIJEDA,16.12.2020  u 10,00-Praktikum za Patološku fiziologiju

  1. Subotić Tanja
  2. Mihajlović Vrhovac Biljana
  3. Golemović Dragana
  4. Pavlović Aleksandar

SRIJEDA u 11,00- Kancelarija

  1. Čavić Jelena

Prof.dr Nela Rašeta Simović-FARMACIJA

SRIJEDA u 10,00-kancelarija

  1. Bakić Ivana
  2. Jokanović Mirjana

Banja Luka,14.12.2020                                     ŠEF KATEDRE

Prof.dr Nela Rašeta Simović