Decembarski rok medicinska biohemija

Ispit iz medicinske biohemije  će se održati  16.12.2022. god u 11 sati u biohemijskoj laboratoriji na Medicinskom fakultetu.