decembarski rok medicinska biohemija

Poštovani, ispit iz medicinske biohemije će se održati 28.12.2021. god. u sali 1 na Farmaciji u 15:00 sati.