Dekanu Škrbiću uručeno priznanje iz Japana

Ambasador Japana u Bosne i Hercegovine Makoto Ito uručio je 12. novembra 2021. godine dekanu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranku Škrbiću priznanje japanskog ministra inostranih poslova.

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin rekao je da je dekan Škrbić dobio visoko priznanje Japana i zahvalio toj zemlji za nesebičnu pomoć u oblasti unapređenja nauke na ovim prostorima.

„Zahvalni smo i dekanu Škrbiću što je omogućio da se znatan broj nastavnika i saradnika našeg univerziteta usavršava u Japanu. Oni su među nosiocima istraživačkih aktivnosti kod nas“, naveo je rektor nakon svečane ceremonije koja je održana u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Dekan Škrbić se zahvalio predstavnicima Japana za priznanje i dodao da je na bazi kontakata koje je stekao tokom edukacije, usmjeravao ovdašnje mlade istraživače da i oni krenu njegovim putem.

„Na osnovu tih kontakata, više od 30 ljudi iz raznih oblasti nauke bilo je kraće ili duže na usavršavanju u Japanu. Nisam to radio radi dobijanja neke nagrade, već da pomognem da uspostavimo veze i kontakte, te da što više povežemo japansku i našu kulturu“, rekao je prof. dr Ranko Škrbić.

Ambasador Japana u BiH Makoto Ito rekao je da je dekan Škrbić zaslužio priznanje zahvaljujući onome što je učinio na planu ostvarivanja prijateljskih odnosa između Univerziteta u Banjoj Luci, Republike Srpske i BiH sa Japanom.

Inače, prof. dr Ranko Škrbić je prvi dobitnik ovog priznanja iz BiH, a priznanje mu je dodijeljeno za dugoročni doprinos međusobnom razumijevanju između Japana i Bosne i Hercegovine i to poslije studija u Japanu 1989. godine, na kojim je boravio kao stipendista Vlade Japana. Priznanje ministra spoljnih poslova Japana dodjeljuje se pojedincima i grupama sa zapaženim rezultatima na međunarodnom planu, a u cilju prepoznavanja njihovog doprinosa promociji prijateljstva između Japana i zemalja regija i svijeta. Dodatni cilj ovog priznanja jeste podrška japanske javnosti aktivnostima dobitnika priznanja.

Svečanoj ceremoniji uručenja priznanja prisustvovali su i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju UNIBL prof. dr Biljana Antunović, generalni sekretar UNIBL mr Đorđe Markez, prodekani i profesori Medicinskog fakulteta i druge uvažene zvanice.

Prilog možete pogledati na linku: https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=453009