Dermatovenerologija – prijava za praktični ispit – II termin septembarskog ispitnog roka