KOLOKVIJUMI ZA SPECIJALIZANTE

Kolokvijumi za specijalizante kod prof.dr Zorana Tatića biće održani u srijedu 26.01.2022. godine u 17:00 časova na Kampusu, zgrada stomatologije.

PREDAVANJA

Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom, Implantologija

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana

27.01.2022. godine  na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona od 12:30 časova.

28.01.2022. godine na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona od 10:00 časova.