ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće odrržan u utorak 23.02. 2021. godine u 09:00 časova.

Usmeni dio ispita biće održan u crijedu 24.02. 2021. godine u 11:00 časova (Kampus).

 

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan u srijedu 24.02.2021. godine u 09:00 časova (Kampus).