ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće održan  12.10.2021. godine u 08:30 časova.

Usmeni dio ispita biće održan 12.10.2021. godine odmah nakon praktičnog dijela ispita ispita (Kampus).

 

ORALNA HIRURGIJA (za apsolvente – stari program)

Studenti (apsolventi) koji žele da polažu ispit iz predmeta Oralna hirurgija moraju da predaju prijave u studentsku službu do 07.10.2021.godine

Praktični dio ispita biće održan  12.10. 2021. godine u 08:30 časova.

Usmeni dio ispita biće održan 12.10.2021. godine odmah nakon praktičnog dijela ispita ispita (Kampus).

 

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan 13.10.2021. godine u 09:00 časova (Kampus).

 

Doc. dr Saša Marin