Drugi upisni rok na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Banjoj Luci biće objavljen 17. avgusta 2022. godine.

Prijem dokumenata za upis u prvu godinu, prvog ciklusa studija, u drugom upisnom roku planiran je od 29. avgusta do 2. septembra, dok je prijemni ispit zakazan za  5. septembar u 9.00 časova. Kandidati koji uspješno polože prijemni ispit u drugom roku i steknu pravo upisa mogu se upisati na studije u periodu od 12. do 16. septembra.

Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku biće objavljen na internetskoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci i u dnevnim novinama ,,Glas Srpskeˮ.

U tabeli možete pogledati pregled broja studenata za prijem u drugom upisnom roku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

MEDICINSKI FAKULTET Budžet Samofinansiranje Strani

državljani

Vanredni
Medicina

8

Dentalna medicina

7

Farmacija

10

5

Sanitarno inženjerstvo

4

5

Sestrinstvo

8

3

Babištvo

6

4