ETIČKI ODBOR ZA ISTRAŽIVANJA NA LJUDIMA I BIOLOŠKOM MATERIJALU

Etički odbor za istraživanja na ljudima i biološkom materijalu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci razmatra naučna istraživanja (u okviru prijedloga disertacija, master radova, studentskih radova, sponzorisanih kliničkih ispitivanja, naučnih projekata koji se provode na ispitanicima i specijalističkih radova) u smislu poštovanja etičkih i profesionalnih načela kojih se svi istraživači moraju pridržavati.

Etički odbor izdaje dokument pod nazivom „Mišljenje o ispunjenosti zahtjeva etičnosti za provođenje dostavljenog prijedloga istraživanja“ kao dokument prihvatanja podnešenog istraživanja i dostavlja ga, u zavisnosti od konkretne teme, na sljedeće adrese:

  • Podnosiocu zahtjeva (studentu, istraživaču)
  • Rukovodiocu istraživanja - Mentor/koordinator projekta/glavni istraživač
  • Komisiji za II i III ciklus studija na Medicinskom fakultetu
  • Arhiva
  • Instituciji (ako je primjenjivo)

Kada su u pitanju prijedlozi za naučne projekte i klinička ispitivanja, specijalističke i studentske radove, podnosilac zahtjeva/rukovodilac projekta ne treba Etičkom odboru za istraživanja na ljudima i biološkom materijalu podnositi kompletan materijal, nego pripremiti prijedlog istraživanja prema „Uputstvu za pripremu dokumenata potrebnih za procjenu etičnosti u naučnim istraživanjima koja se provode na zdravim ispitanicima ili pacijentima” (dostupni na ovoj internet stranici), daju sažet prikaz naučne opravdanosti i dosadašnjih saznanja o predmetu istraživanja, opiše ciljeve i postupke koji će se provodiitu u tu svrhu.

Neophodno je priložiti sve relevantne priloge i potvrde zajedno sa propisanim obrascima. Sva potrebna dokumentacija se putem zapisnika sa sastanka proslijeđuje Komisiji za II i III ciklus studija.

Ako Etički odboru za istraživanja na ljudima i biološkom materijalu utvrdi da je za određeno istraživanje potrebno odobrenje Agencije za lijekove i medicinska sredstava Bosne i Hercegovine, onda će prijedlog istraživanja, nakon što dobije pozitivno mišljenje, biti upućen na saglasnost u ovo regulatorno tijelo. Takva dodatna saglasnost je posebno potrebna za istraživanja u kojima se ispituje efikasnost i sigurnost lijeka ili medicinskog sredstva koji nije registrovana u Bosni i Herecegovini.