Prezime: Ime: Rezultati:
Egić Jelena  +
Karanović Dragan  +
Dobraš Dragana  +
Sukara Dragana  +
Vojvodic Savina  +
Inđić Saša  +
Ćetojević Milica  +
Dedić Esad  +(nije se potpisao)
Bajić Marija  +
Musa Antonela  +
Slavnić Vladimir  +
Popović Aleksandra  +
 Kaurin Zoran  –
Čaušević Dženis  +
Dodos Nikola  +
Hodžić Selma  +
Čulić Maja  +
Vasić Bojana  +
Pavlović Damjana  –
Sarajlic Denis  +
Dumonić Kristina  +
Zrilić Sofija  +
Fejzić Belmina  +
Ivančević Nebojša  +
Raič Julio  –
Bogic Sara  –
Kozlica Nedim  +
Dragojević Nataša  +
Gajić Ivana  –
Trubajić Andrej  +
Šerbedžija Aleksandar  +
Desancic Teodora  +
Pavlović Aleksandar  –
Ramović Jovan  +
Bešlagić Ela  –

Uvid u praktični ispit je danas do 13h u prostorijama laboratorije za farmakologiju na Medicinskom fakultetu. Kolega Dedić Esad treba lično doći radi identifikacije testa.

 

Kolege koje planiraju izlazak na usmeni dio ispita treba da se prijave na link koji će biti otvoren na oglasnoj tabli  danas (18.06.2021) do 14h.

Kolege koje se ne prijave na link neće biti raspoređene kod ispitivača.