Farmakokinetika i klinička farmacija – aprilski ispitni rok