Farmakokinetika i klinička farmacija – martovski ispitni rok za apsolvente