Farmakokinetika i klinička farmacija – termini kolokvijuma i ispita u junsko-julskom ispitnom roku