Farmakokinetika – termini kolokvijuma i ispita u novembarskom ispitnom roku