Koleginice Maja Katana i Vanja Vučetić imaće ispit kod doc. dr Nataše Stojaković u 9 h u petak 26.11, a kolege Zoran Kaurin i Tatjana Tulumović imaće ispit u 11:30 h u petak 26.11.