Prezime: Ime: Broj indeksa: Odsjek: Predmet: Ispitivač: Termin:
Popović Tade 7565/16 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara utorak 08.02. u 9h
Miličević Jovan 7391/16 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara utorak 08.02. u 9h
Kisin Marina 7274/15 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara utorak 08.02. u 9h
Radman Marko 7281/15 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara utorak 08.02. u 9h
Reljic Dragana 7418/16 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara utorak 08.02. u 9h
Panić Darko 7397/16 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara utorak 08.02. u 9h
Milinčić Valentina 5/B-R/2018 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 09.02. u 9h
Zurovac Nikolina 550/18 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 09.02. u 9h
Njegomirovic Slađana 443/14 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 09.02. u 9h
Grujić Damjana 200/17 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 09.02. u 9h
Stanišljević Maja 41/ses-r 2020 ZNJ Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) upis ocjene prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 09.02. u 9h
Šipovac Jovana 3/SES-R/2019 ZNJ Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) upis ocjene prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 09.02. u 9h
Martić Martin 7491 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Stevandic Danilo 7280/15 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Slijepčević Milica 6607/2011 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Ćehajić Amir 7055/2014 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Muminović Lejla 6725/11 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Marceta Marko 6717/11 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Babić Dimitrije 1782/17 S Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Ćatić Nemanja 545/18 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Rašljić Gorana 549/2018 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Grmaš Jelena 533/17 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Ristić Joka 12/B-R/2018 ZNJ Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) upis ocjene prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Kunić Kristina 27f-r ZNJ Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) upis ocjene prof. dr Lana Nežić utorak 08.02. u 9h
Batinica Sanja 7429/16 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 10h
Buzadžija Aleksandra 6560/10 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 10h
Đokić Dušanka 7383 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 10h
Culibrk Marija 6798/12 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 11:30h
Milanović Dušan 7499/16 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 11:30h
Hammami Haris 7000/13 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 12:30h
Čekić Denis 6932/13 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković ponedeljak 07.02. u 12:30h
Savković Katarina 207/17 ZNJ Farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković utorak 08.02. u 12h
Kljajić Milana 10/B-R/2018 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković utorak 08.02. u 11h
Anđelić Anja 552/2018 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković utorak 08.02. u 11h
Todorović Marina 23/F-R/2019 ZNJ Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) upis ocjene doc. dr Nataša Stojaković utorak 08.02. u 11h
Lukic Martina 67/f-V/21 ZNJ Farmakologije (ZDRAVSTVENA NJEGA) upis ocjene doc. dr Nataša Stojaković utorak 08.02. u 11h