MEDICINA  I STOMATOLOGIJA  ŠKOLSKA 2021./2022.

03.02.2022. 14:00 Medicinski fakultet ( amfiteatar)

17.02.2022. 14:00 Medicinski fakultet ( amfiteatar)

 

STUDIJSKI PROGRAM  Fizioterapija

Ortotika i protetika

03.02 2022. 15:00 Medicinski fakultet

17.02.2022. 15:00 Medicinski fakultet

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

03.02.2022. 15:00 Medicinski fakultet

17.02.2022. 15:00 Medicinski fakultet

 

Šef katedre Fizikalne medicine i rehabilitacije

Doc. dr sc med. prim. dr Tatjana Nožica Radulović

03. 02. 2022. 14:00  Medicinski fakulatet (amfiteatar)
17.02.2022. 14:00  Medicinski fakultet

( amfiteatar)

 

ŠEF KATEDRE  FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

DOC.DR SC.MED.PRIM. DR TATJANA NOŽICA – RADULOVIĆ