PREDAVANJA

Anesteziologija u dentalnoj medicini

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana 14.04.2022. godine  na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona, od 17:30 časova.

Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana 15.04.2022. godine  na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona, od 13:00 časova.