Oralna hirurgija

Predavanja prof. dr Z. Tatića biće održana 13.05.2022. godine  na Kampusu, zgrada stomatologije, predavaona, od 12:45 časova.

 

SPECIJALIZANTI

Kolokvijum za specijalizante biće održan 13.05. u 09:30 na Kampusu, zgrada stomatologije.